Kampanja Čitaj mi!

Sisački Ogranak HČD-a uključen je u Kampanju Čitaj mi! od samih početaka. Organiziranjem različitih akcija potičemo čitanje od najranije dobi u svojoj sredini.